Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2012

ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟ ΒΑΛΤΟΥ

Στις 22 Ιανουαρίου 2012 στην Αθήνα, πραγματοποιήθηκε συνάντηση Βαλτινών (κατά βάση μέλη Δ.Σ. Βαλτινών Συλλόγων της Αθήνας), με θέμα την ανάληψη πρωτοβουλιών, μετά την γενικευμένη δυσαρέσκεια των Βαλτινών που αφορούσε την ονομασία του νεοσύστατου Δήμου Αμφιλοχίας. Η δυσαρέσκεια εκφράζονταν είτε προφορικά σε πολλές συζητήσεις και συναντήσεις, είτε με δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο, είτε με ατομικές πρωτοβουλίες συλλογής υπογραφών Δημοτών και κατοίκων με αίτημα τη μετονομασία του Δήμου, από Δήμος Αμφιλοχίας σε Δήμο Βάλτου. Στη συνάντηση - σύσκεψη, αφού ακούσθηκαν οι εισηγήσεις όλων των μετεχόντων, αποφασίσθηκε η συγκρότηση συντονιστικής επιτροπής, με σκοπό να αναλάβει το συντονισμό, την οργάνωση και τον προγραμματισμό των προσπαθειών, καθώς και να προτείνει και υλοποιήσει και άλλες ενέργειες που θα βοηθούσαν προς την κατεύθυνση αυτή.