Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2012

ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟ ΒΑΛΤΟΥ

Στις 22 Ιανουαρίου 2012 στην Αθήνα, πραγματοποιήθηκε συνάντηση Βαλτινών (κατά βάση μέλη Δ.Σ. Βαλτινών Συλλόγων της Αθήνας), με θέμα την ανάληψη πρωτοβουλιών, μετά την γενικευμένη δυσαρέσκεια των Βαλτινών που αφορούσε την ονομασία του νεοσύστατου Δήμου Αμφιλοχίας. Η δυσαρέσκεια εκφράζονταν είτε προφορικά σε πολλές συζητήσεις και συναντήσεις, είτε με δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο, είτε με ατομικές πρωτοβουλίες συλλογής υπογραφών Δημοτών και κατοίκων με αίτημα τη μετονομασία του Δήμου, από Δήμος Αμφιλοχίας σε Δήμο Βάλτου. Στη συνάντηση - σύσκεψη, αφού ακούσθηκαν οι εισηγήσεις όλων των μετεχόντων, αποφασίσθηκε η συγκρότηση συντονιστικής επιτροπής, με σκοπό να αναλάβει το συντονισμό, την οργάνωση και τον προγραμματισμό των προσπαθειών, καθώς και να προτείνει και υλοποιήσει και άλλες ενέργειες που θα βοηθούσαν προς την κατεύθυνση αυτή.
ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ «ΒΑΛΤΙΝΩΝ» για την αλλαγή του ονόματος του νεοσύστατου Δήμου Αμφιλοχίας σε Δήμο Βάλτου
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΝΑΙ:
  • Ο συντονισμός και η μεθόδευση των ενεργειών και των πρωτοβουλιών που έχουν εκδηλωθεί ή και θα εκδηλωθούν από τους δημότες, κατοίκους και γενικότερα από Βαλτινούς ή από φορείς Βαλτινών με θέμα τη μετονομασία του νεοσύστατου Δήμου Αμφιλοχίας σε μία ονομασία για όλους τους Βαλτινούς.
  • Η προβολή του αιτήματος με τη διοργάνωση ομιλιών, δημοσιεύσεων και γενικότερα άλλων ενεργειών για την ενημέρωση και τη συμμετοχή κάθε Βαλτινού. 
  • Η συντονισμένη επαφή με φορείς του Δήμου (δήμαρχο, δημοτικούς συμβούλους, διαμερισματικούς συμβούλους, κ.ά.), βουλευτές και πολιτευτές του νομού, πολιτικά κόμματα, υπουργεία, την περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας και άλλους φορείς που είναι δυνατό να βοηθήσουν.
  • Ο συντονισμός κάθε άλλης νόμιμης ενέργειας που θα βοηθήσει στην επίλυση αυτού του αιτήματος.
  • Η επιτροπή θα έχει την πρωτοβουλία να αναθέτει σε κατάλληλα άτομα ή ομάδες ατόμων την τεκμηρίωση του θέματος με βάση την ιστορία, τα ήθη της αυτοδιοίκησης και τη θέληση των πολλών.
  • Η επιτροπή θα εισηγείται τη συνεργασία με άλλους φορείς για μαζικές ενέργειες και δράσεις, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο.
  • Θα έρθει σε επαφή με φορείς και άτομα των προσαρτημένων περιοχών του ιστορικού Βάλτου στο Δήμο Αγρινίου, για κοινές δράσεις, αν επιθυμούν την επανένταξη αυτών των περιοχών στο Δήμο των Βαλτινών.
  • Η συλλογή υπογραφών από Βαλτινούς για την αλλαγή του ονόματος.
  • Ο συντονισμός των δράσεων για ανάλογες αποφάσεις από συλλόγους και φορείς Βαλτινών (της Αθήνας και άλλων περιοχών).
  • Η καταγραφή και αρχειοθέτηση κάθε σχετικής αναφοράς και απόφασης γύρω από το αίτημα της αλλαγής του ονόματος του Δήμου Αμφιλοχίας σε Δήμο Βάλτου.

Στη ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ συμμετέχουν αλφαβητικά οι: Κάππας Επαμεινώνδας 6934267556, Κασβίκης Θεοφάνης 6981799495, Μακρής Νικηφόρος 6992517219, Μασκλαβάνος Δημήτρης 6977563093, Πατσαούρας Βασίλης 6972037949 και Τσιούνης Ευάγγελος 6976799768.

* Στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ μπορούν να ενταχθούν, στην πορεία της, και άλλα μέλη ή από φορείς που δεν ήταν στην πρώτη συνάντηση ή πρόσωπα που κρίνεται αναγκαίο να εκφράσουν μεγαλύτερες ομάδες, στη δράση επίτευξης του παραπάνω στόχου.

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Το να μας υποτιμάτε και να κόβετε το νερό για τρεις ημέρες συνεχόμενες, δεν αποτελεί ύβρη για τους κατοίκους του χωριού μας, Στανος;;;; Μόνο το όνομα που θα πάρει ο Δήμος έχει σημασία για σας;;